Redactia

 

Jr.dr.Pompiliu Comsa

Director

REDACȚIA ZIARULUI REALITATEA  – dublă Campioană a presei românești de provincie (2011 și 2013)

Director executiv : prof. univ. asoc. Pompiliu COMȘA, Reporter European 2012, Cel mai bun ziarist roman de provincie 2013

Redactor șef: Cătălin ANTOHI

Redactor șef adjunct: mr. ® Romică BĂLAN

Senat: conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, prof. univ. dr. habil. Gheorghe BOBÂNĂ, prof. univ. dr. Vasile BURLUI, conf. univ. dr. Cristina Emanuela DASCĂLU, conf. univ. dr. Andrei DUMBRĂVEANU, Doru Dinu GLĂVAN, conf. univ. dr. Mihai LUCHIAN, prof. univ. dr. habil. Victor MORARU, col. dr. Ionel PINTILII, prof. Univ. dr. Mirel Dumitru POPA, Ștefan Popa POPA’S

Redacție: Cornelia ANDRIȘOI, Ion CAȘU, Liviu CRĂCANĂ, Thomas CSINTA, Gabriel DĂNILĂ, Săndel DUMITRU, Iulian FILIP, Sebastian GOLOMOZ, Marius HRISCU, Corina Elena MARINESCU, Dan Eugen MUNTEANU, Ionel NECULA, Adrian ONICESCU, Florentina PARASCHIV, Leopold James de ROTSCHILD (coordonator reporteri străinătate), Mina-Maria RUSU, Anton STANCIU, Simona STANCU, Corneliu STOICA, Radu Liviu TACHE, Rareș VĂDANA, Teodor VIȘAN, Ion ZAHIU, Ion ZIMBRU

Tehnoredactare: Ștefan PRODAN, Iulian PRODAN

Contabil șef: ec. Gabriela PLEȘA

Publicitate:Aurelia CIUPERCĂ

Adresa redacției: Galați, str. Movilei nr.43, CP 800161 Publicație menționată de „Ghidul Mass-Mediei românești”. Tiraj auditat: 10.000 exemplare. ISSN: 1582 – 1307

%d bloggers like this: