De la Primărie citire

Info – modificare program documente intrare in legalitate balcoane
Primăria municipiului Galați informează că s-a modificat programul de primire a documentelor de intrare a legalitate a construcțiilor executate fără autorizații la parterul blocurilor (balcoane). Astfel, documentele se pot depune la sediul Primăriei municipiului Galați în fiecare zi de luni, între orele 9.00 și 12.00, și joi, între orele 13.00 și 16.00.
Reamintim că persoanele care solicită intrarea în legalitate trebuie să depună într-o primă etapă o solicitare privind încadrarea construcției în prevederile regulamentelor locale de urbanism. Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente: ridicare topografică în sistem STEREO 70, atât pentru extinderea propusă spre reglementare, cât și a balconului de la etajul superior (proiecție la sol), un plan de situație și fotografii de la fața locului.
Una din condițiile de bază pentru intrarea în legalitate este ca suprafața construită a extinderii să fie cu maxim 50 la sută mai mare față de suprafața balconului de la etajul I.
Hotărârea Consiliului Local nr. 187/15.04.2021 privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire este disponibilă pe:
https://www.primariagalati.ro/dm_galati/hotarari.nsf/E78612DCF00A8A48C22586C4003473CF/$FILE/HCL%20187.pdf?Open
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați
Încă două parcări de reședință disponibile pentru rezervare

Primăria municipiului Galați informează că rezervarea locurilor în parcările de reședință din Mazepa II, subzona 15A, și Țiglina II, subzona 10B, se va face în intervalul 15 august, ora 00.00, – 17 august, ora 23.59. După finalizarea perioadei de rezervare, în intervalul 18 august, ora 8.30, – 27 august, ora 13.00, se pot depune cererile pentru atribuire în aceste zone, însoțite de documentele privind domiciliul, autovehiculul și încadrarea într-un grad de handicap, acolo unde este cazul. Documentația de atribuire se poate depune, în perioada amintită, la registratura primăriei sau electronic la adresa e-mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro.
Prima etapă în atribuirea locurilor de parcare din parcările de reședință este rezervarea online a locului, care se poate face numai prin accesarea aplicației informatice la adresa https://parcarigalati.gisapp.ro, aplicație care va fi activă pentru rezervări doar în perioada menționată pentru fiecare zonă.
Subliniem că este foarte importantă rezervarea, întrucât fără codul de rezervare generat de platformă nu se acceptă cererea de atribuire și documentația.
Următoarea zonă unde se vor atribui locurile de parcare de reședință este Micro 18, subzonele 4 A, B, C, D, pentru care se poate face rezervare în intervalul 22 august, ora 00.00, – 24 august, ora 23.59, iar documentele pentru această zonă se pot depune în intervalul 25 august, ora 8.30, – 3 septembrie, ora 13.00.
Reamintim că se vor rezerva și atribui locurile de parcare din anumite zone, după ce sunt marcate și numerotate.
Manualul de utilizare a aplicației informatice în vederea rezervării, tutorialul și arondarea imobilelor se pot accesa online pe site-ul www.primariagalati.ro la secțiunea Servicii electronice/Parcări de reședință. De asemenea, anunțul privind începerea atribuirii se va afișa la fiecare intrare în imobilele care sunt arondate parcărilor de domiciliu/reședință vizate.
Regulamentul de atribuire este disponibil în secțiunea amintită sau la adresa https://www.primariagalati.ro/dm_galati/hotarari.nsf/03A6714F8836064DC225870D0034D0B3/$FILE/HCL%20337.pdf?Open
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0336 102117.

Reamintim că pot rezerva și li se atribuie locuri de parcare în parcările de domiciliu/reședință doar persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării, care:
– nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare restante, inclusiv amenzi contravenționale;
– au în proprietate/folosință un autovehicul;
– au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul municipiului Galați.
Nu vor aplica pentru rezervare persoanele fizice care:
– nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reședință;
– deţin garaje amplasate în municipiul Galați;
– nu deţin un autovehicul în proprietate/folosință/utilizare.
În cazul în care sunt mai multe cereri de rezervare pentru același loc de parcare, se va proceda la atribuirea prin licitație.
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

S-a semnat contractul pentru documentația privind modernizarea Falezei Dunării
Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană nerambursabilă pentru elaborarea documentației tehnico-economice în vederea pregătirii proiectului de infrastructură „Revitalizarea turismului din Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”. Este vorba despre o componentă a proiectului ce va fi implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud Est, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și unitățile administrativ-teritoriale selectate pentru finanțare: municipiul Galați, județul Galați, județul Brăila, județul Buzău, județul Constanța, județul Vrancea și județul Tulcea. Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 25.821.585,20 lei, din care 18.778.112,85 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și 2.799.329,73 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Pentru proiectul de modernizare a Falezei, Primăria municipiului Galați va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 2.136.537,20 lei, la care se adaugă 43.602,80 lei contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului. Primăria municipiului Galați este partener în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, Cod SMIS 2014+ 143537/Cod proiect 1.1.147, pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), în calitate de lider de proiect, a semnat contractul de finanțare pe 4 august 2021, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020. Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”. Rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt 10 documentații tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile: centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, și se va implementa în perioada 4 august 2021 – 31 decembrie 2022.
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

%d bloggers like this: