VIZITA SECRETARULUI ADJUNCT INTERIMAR PENTRU ENERGIE NUCLEARĂ HUFF ÎN ROMÂNIA

30 iulie 2021

În data de 30 iulie 2021, Dr. Kathryn Huff, Secretarul Adjunct Interimar pentru Energie Nucleară din Departamentul pentru Energie al SUA și David Muniz, Chargé d’Affaires al SUA au vizitat Centrala Nucleară de la Cernavodă, pentru a da startul discuțiilor bilaterale în legătură cu recenta promulgare a Acordului Interguvernamental dintre SUA și România. Această vizită marchează și cea de-a 10-a aniversare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. Acesta este dovada unei relații de prietenie care nu doar asigură securitatea României într-o regiune importantă din punct de vedere geopolitic, ci și urmărește să facă din România un aliat mai puternic, mai prosper și independent din punct de vedere energetic, al Statelor Unite și al statelor membre NATO. Acordul bilateral dintre România și SUA vizează dezvoltarea capacității energiei nucleare a României. În contextul abordării strategice a Administrației Biden de a combate schimbările climatice prin generarea de energie curată, acest proiect face parte dintr-un context mai larg, în care ambasada noastră lucrează cu guvernul român pentru a sprijini tranziția țării către energie curată.

Subliniind parteneriatul puternic, Chargé Muniz a afirmat: „Astăzi, viziunea noastră comună pentru o Românie care este independentă energetic, beneficiază de securitate energetică și este capabilă să-și asigure resursele de energie curată necesare în plan intern, este mult mai aproape de realitate. Doi ani de eforturi comune și angajament în numele ambelor națiuni ne-au adus în acest punct. Nu mă pot gândi la o modalitate mai bună de a avansa Parteneriatul nostru Strategic decât prin a sublinia progresul real pe care l-am făcut în ceea ce privește viitorul energiei nucleare civile din această țară”.

În timpul vizitei la Centrala Nucleară, Secretarul Adjunct Interimar Huff a discutat despre finanțarea proiectului în valoare de miliarde de dolari. Delegația, primită de CEO-ul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a făcut un tur al unităților reactoarelor.

Secretarul Adjunct Interimar Huff a declarat: „Acest acord interguvernamental istoric va facilita proiecte critice de energie nucleară la Centrala de la Cernavodă, de asemenea activități ample de coordonare în domeniul energiei curate, care vor susține independența energetică a României, crearea la nivel local a unui lanț de aprovizionare pentru energia curată, cercetare de ultimă generație și dezvoltarea forței de muncă”.

Acordul Extins Interguvernamental dintre România și SUA permite cooperarea în domenii importante pentru România și în sectorul energiei nucleare civile, în special în ceea ce privește proiectele de construire a Unităților 3 și 4 și de extindere a duratei de viață a Unității 1. Un Memorandum de Înțelegere a fost semnat cu Banca de Export-Import a Statelor Unite, care și-a exprimat interesul de a acorda sprijinul financiar necesar dezvoltării proiectelor în domeniul energiei nucleare.


ACTING ASSISTANT SECRETARY FOR NUCLEAR ENERGY HUFF’S TRIP TO ROMANIA

July 30, 2021

On July 30, 2021, Acting Assistant Secretary for Nuclear Energy at the U.S. Department of Energy, Dr. Kathryn Huff and Chargé d’affaires David Muniz visited the Cernavoda Nuclear Power Plant to kick off bilateral engagements associated with the recent promulgation of the intergovernmental agreement between the United States and Romania. This also marks the 10th anniversary of the U.S.-Romania Strategic Partnership, a friendship that not only ensures Romania’s security in a geopolitically important region, but also one that strives to make Romania a stronger, more prosperous and energy-independent Ally of the United States and the rest of NATO. This joint U.S-Romania undertaking focuses on the expansion of Romania’s nuclear energy capacity. In light of the Biden Administration’s strategic approach to tackling climate change through clean energy generation, this project is part of a broader context in which our Embassy is working with the Romanian government to support the country’s clean energy transition.

Highlighting the strong relationship, Chargé Muniz noted, “Today, our common vision of a Romania that is energy independent, secure, and able to meet its energy needs domestically and cleanly is much closer to reality. Two years of shared work and engagement on behalf of both our nations have brought us to this point. I can think of no greater way to advance our bilateral Strategic Partnership than highlight the very real progress we have made in bringing this country’s civil-nuclear future forward.”

While at the power plant, Acting Assistant Secretary Huff discussed the financing for the multibillion project. The group, hosted by Societatea Nationala Nuclearelectrica CEO Cosmin Ghita, toured the reactor units.

Huff said, “This historic intergovernmental agreement will enable critical nuclear power projects at the Cernavoda site as well as broader clean energy coordination activities which will support Romania’s energy independence, localization of a clean energy supply chain, cutting edge research, and workforce development.”

The Extended Intergovernmental Agreement between Romania and the United States allows for cooperation in areas of importance to Romania and the civil nuclear field, especially the Project of Units 3 and 4 and the refurbishment of Unit 1. A Memorandum of Understanding was signed with the Export-Import Bank of the United States to express their interest in financially supporting the development of projects in the Romanian nuclear energy field.

While in Romania, Acting Assistant Secretary Huff also met with Government of Romania leaders to strengthen bilateral economic ties, including our mutual commitment to energy security.

Public Diplomacy – Press Office
U.S. Embassy-Bucharest
Tel: 004(0) 21 200 3694
Fax: 004(0) 21 2 00 3723
Website: https://ro.usembassy.gov/

%d bloggers like this: