CLIPA TRAGICĂ * SÂNGELE CELOR CARE AU APĂRAT ȚARA

Readuc aminte celor care stau pe scaunele înalte ale Puterii: dacă nu ar fi fost acești Ostași Romîni care au albit Europa cu Sfintele lor oase, voi/noi nu am fi mai fi trăit pe acest pământ (încă) românesc!… Poate folosește întru re/venirea minții la/în cap celor care au ajuns, din nefericire, să ne conducă! << Adevărata față a războiului. 20 – 21 august 1944. Câteva mărturii de (pe frontul de-n.m.) la nord de Iași. Nicolae Neagu: „ Proiectilele cădeau precum grindina… Doamne!… Nu am cuvinte să descriu acest infern apocaliptic!”. Boris Alexianu: Sergentul Ion Pâslaru, care a făcut războiul „dus-întors”, zice: „Don s’lent, păi n-avem noi atâta muniție câți cioloveci sunt!” . În dimineața zilei de 20 august 1944, trupele Frontului 2 Ucrainean au declanșat, la orele 05.15, o masivă pregătire de artilerie de aproape două ore, la nord-nord – vest de Iași, în sectorul de rupere dintre sediul Mitropoliei și 5 km. nord Podu Iloaiei, pe un front de 25 de km., percepută astfel de locotenentul Ilie Dumitru, comandant de companie în Batalionul 27 Pionieri: „În zorii zilei de 20 august, am fost treziți de un zgomot înfiorător! Versantul văii Bahluiului din fața noastră (la nord-est de Podu Iloaiei), nu se mai vedea! Totul era numai fum și praf, iar zgomotul bombardamentului devenise infernal… Nu se mai puteau deosebi expoziile una de alta, exista numai un tunet continuu, de credeai că se scufundă pământul!… Nu am văzut, în tot timpul războiului, un astfel de bombardament, de o asemenea intensitate și pe o așa mare adâncime a frontului!… Bombardamentul cuprindea întreg spațiul, de la linia I a infanteriei, până la pozițiile de tragere ale artileriei de sprijin. Aici a fost iadul!… Nu se poate descrie cutremurătoarea dramă a celor care au fost supuși acelui groaznic bombardament!… Trupele din adâncime, neafectate de ciocanele de foc ale artileriei adverse, au fost bombardate de aviația inamică și atacate cu armamentul de bord, de la mică înălțime… Așteptam să se retragă infanteria noastră, cât și artileria, dar în sectorul în care ne aflam, nu s-au retras decât 70-80 de oameni din miile care apărau pzițiile încredințate…” >>.
[Prof. Univ. Col. Dr. Alesandru DUȚU, „Armata română în război (1941-1945), Editura „Univers Enciclopedic”, București, 2016].
Mr. (rtg.) Romică BĂLAN,
membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

%d bloggers like this: