LANSARE DE CARTE CONF. UNIV. DR. GABRIEL KELEMEN „ARMONIA HERMETICĂ A COSMOSULUI” @ CASA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ TIMIȘOARA

Recenzii fragmentarium
Cartea, plină de sugestii și argumentări, se dovedește a fi de o admirabilă unicitate în problema înțelegerii cosmosului din perspectiva unor inter-relaționări: artă–știință– filozofie. Prin filtre existențiale de la micro-mezo la macrocosmos. Într-o hermeneutică racordată impresionant de la infinitul cosmic la parametrii vieții umane.
Colocviu proiecție / lansare de carte
ARMONIA HERMETICĂ A COSMOSULUI
Editura De Vest, Autor Conf. univ. dr. Gabriel Kelemen Locație Casa Oamenilor de Știință Timișoara C.O.S. Str. Mihai Eminescu, nr. 11 Data: 21.07.2021 ora 17-19
Recenzii fragmentarium
Cartea, plină de sugestii și argumentări, se dovedește a fi de o admirabilă unicitate în problema înțelegerii cosmosului din perspectiva unor inter-relaționări: artă–știință– filozofie. Prin filtre existențiale de la micro-mezo la macrocosmos. Într-o hermeneutică racordată impresionant de la infinitul cosmic la la parametrii vieții umane.
Veronica Balaj
Fără îndoială Armonia hermetică a cosmosului este o lucrare-document unică și inedită ce se înscrie, generos și iscusit, grație autorului său, G. Kelemen, într-un orizont cuprinzător și complex al retoricii ce pune în discurs, într-o alianță verbo-iconică, pledoaria pentru nevoia de căutare și regăsire a armoniilor arhetipale fundamentale.
Marius D. Linte
Armonia hermetică a cosmosului este, mai presus de toate acestea, și prin toate acestea, o Carte despre Sublim. O carte despre sublimitatea lumii create (și aflate în perpetuă creație), o carte ivită dintr-o viziune teocentrică, e drept: dintr-o viziune teocentrică mai degrabă dedusă, mai degrabă sugerată decât asumată deschis și numită ca atare.
Eugen Dorcescu

%d bloggers like this: