De la Primarie

Precizări privind taxele și impozitele locale
Primăria municipiului Galați reamintește că impozitele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la data de 31 martie a anului curent, pentru primele șase luni din anul fiscal, și 30 septembrie a anului curent, pentru ultimele șase luni din anul fiscal, potrivit dispozițiilor art. 462, art. 467 și art. 472 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru neplata impozitelor și taxelor locale la termenul scadent din 31 martie 2021, Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi din cadrul Primăriei municipiului Galați a emis 47.605 somații și titluri executorii, demarându-se astfel procedura de executare silită în vederea recuperării debitelor restante, în conformitate cu dispozițiile art. 220 si art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației și a titlului executoriu nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Contribuabilii care nu au achitat impozitele și taxele locale scadente la 31 martie 2021 pot să efectueze plata prin una din următoarele modalități:
– pe platforma națională www.ghiseul.ro;
– în numerar, la ghișeele instituției noastre situate pe str. Domnească nr. 13, bl. L – parter;
str. Henri Coandă nr. 8, bl. J5 – parter; str. Brăilei nr. 232, bl. E4 – parter; str. Basarabiei nr.55, bl. A16 – parter;
– prin decontare bancară sau prin orice alte mijloace de plata puse la dispoziție de instituțiile bancare.
În cazul în care debitul a fost achitat, somația nu va fi luată în considerare de către contribuabil. Totodată, menționăm că este aplicabilă, la cerere, procedura de mediere, în conformitate cu dispozițiile art. 230 al. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Liceul cu Program Sportiv va fi modernizat cu fonduri europene
Primăria municipiului Galați informează că a fost lansat în licitație publică proiectul privind „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”, respectiv lucrările de proiectare și execuție. Proiectul vizează realizarea unor lucrări de reabilitare termică la sala de sport, corpul de școală și clădirea internat, montarea acoperișului de tip șarpantă la sala de sport și clădirea internatului, înlocuirea completă tâmplăriei existente cu tâmplărie termoizolantă PVC, reabilitarea instalațiilor sanitare de apă rece, alimentare cu apă caldă, canalizare interioară, precum și reabilitarea instalațiilor de stingere a incendiilor. În plus, sunt prevăzute identificarea și folosirea de surse alternative de încălzire, montarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură. Prin realizarea proiectului se urmărește creșterea performanței energetice a construcțiilor unității de învățământ și reducerea consumului anual specific de energie primară. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Dezvoltare Regională, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Data limită pentru depunere a ofertelor este 14 iulie 2021, iar valoarea totală a lucrărilor este estimată la 11.882.952,50 lei fără TVA.
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

%d blogeri au apreciat: