De la Comisia EWuropeană

Protecția consumatorilor: Comisia revizuiește normele UE privind siguranța produselor și creditele de consum
Comisia Europeană a propus revizuiri în ceea ce privește două seturi de norme ale UE menite să consolideze drepturile consumatorilor într-o lume remodelată de digitalizare și de pandemia de COVID-19. Comisia își întărește plasa de siguranță destinată protecției consumatorilor UE, asigurându-se, de exemplu, că produsele periculoase sunt rechemate de pe piață sau că ofertele de credite le sunt prezentate consumatorilor într-un mod clar, ușor de citit pe dispozitivele digitale. Propunerea actualizează atât Directiva în vigoare privind siguranța generală a produselor, cât și normele UE privind creditele de consum menite să protejeze consumatorii.
Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență, a declarat: „Consumatorii se confruntă cu numeroase provocări, în special în lumea digitală care a revoluționat comerțul, serviciile sau piețele financiare. Acesta este motivul pentru care intensificăm protecția consumatorilor pe două fronturi: facilitându-le consumatorilor sarcina de a evita riscurile legate de contractarea unui credit și instituind norme și mai stricte pentru siguranța produselor. Actorii de pe piață vor avea, de asemenea, o responsabilitate mai mare și le va fi mai greu actorilor rău-intenționați să se ascundă în spatele unui limbaj juridic complicat.”
Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a declarat: „Criza provocată de pandemia de COVID-19 a afectat consumatorii în mai multe moduri, numeroși consumatori întâmpinând dificultăți financiare. Digitalizarea, care a fost accelerată de pandemie, antrenează o explozie a comerțului online și operează schimbări profunde în sectorul financiar. Este de datoria noastră să protejăm consumatorii, în special pe cei mai vulnerabili. Prin revizuirea normelor UE existente privind creditele de consum și siguranța generală a produselor, chiar asta facem.”
Vânzările online au crescut constant în ultimii 20 de ani, iar în 2020, 71 % dintre consumatori au făcut cumpărături online, achiziționând adesea produse tehnologice noi. De la căștile fără fir la purificatoarele de aer și la consolele de jocuri – piața accesoriilor tehnologice este vastă. Regulamentul privind siguranța generală a produselor va aborda riscurile legate de aceste noi produse tehnologice, cum ar fi riscurile în materie de securitate cibernetică, precum și cele legate de comerțul online, introducând norme privind siguranța produselor pentru piețele online. Acesta va garanta că toate produsele care ajung la consumatorii din UE, prin intermediul piețelor online sau al magazinelor de cartier, sunt sigure, indiferent dacă provin din UE sau din afara UE. Noul regulament va asigura faptul că piețele își îndeplinesc obligațiile, astfel încât în mâinile consumatorilor să nu ajungă produse periculoase.
Revizuirea Directivei privind creditele de consum prevede că informațiile referitoare la credite trebuie să fie prezentate într-un mod clar, adaptat dispozitivelor digitale, astfel încât consumatorii să fie conștienți de implicațiile angajamentului lor. În plus, directiva va îmbunătăți normele pe baza cărora se evaluează bonitatea, și anume dacă un consumator va putea sau nu să ramburseze creditul. Acest lucru este menit să evite problema supraîndatorării. Regulamentul va solicita statelor membre să promoveze educația financiară și să se asigure că se pune la dispoziția consumatorilor consiliere în materie de datorii.
Etapele următoare
Propunerile Comisiei vor fi discutate de Consiliu și de Parlament.
Context
Regulamentul privind siguranța generală a produselor
Directiva privind siguranța generală a produselor, în vigoare din 2001, garantează faptul că numai produsele sigure sunt vândute pe piața unică a UE. Cu toate acestea, prea multe produse nesigure circulă încă pe piața UE, creând condiții de concurență inechitabile pentru întreprinderi și antrenând un cost important pentru societate și pentru consumatori. În plus, normele trebuie să fie actualizate, astfel încât să facă față provocărilor legate de noile tehnologii și de vânzările online.
Propunerea de directivă privind creditele de consum
Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori a stabilit un cadru armonizat la nivelul UE pentru creditele de consum și le-a oferit consumatorilor europeni un cadru solid pentru a avea acces echitabil la credite. Cu toate acestea, de la intrarea în vigoare în 2008 a directivei sus-menționate, digitalizarea a schimbat profund procesul decizional și obiceiurile consumatorilor în general. Revizuirea de astăzi urmărește să abordeze aceste evoluții.
Ambele propuneri fac parte din Noua agendă privind consumatorii, lansată anul trecut, cu scopul de a actualiza cadrul strategic general al politicii UE de protecție a consumatorilor.
Planul european de luptă împotriva cancerului: Comisia lansează un centru de cunoștințe pentru a lupta împotriva cancerului
Comisia lansează Centrul de cunoștințe privind cancerul, prima acțiune emblematică realizată în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului.
Centrul de cunoștințe privind cancerul este o nouă platformă online care are ca scop colectarea de informații și coordonarea de acțiuni împotriva primei cauze a deceselor din Europa în rândul populației cu vârsta sub 65 de ani. Acest centru va colecta cele mai recente informații despre cancer, va furniza orientări în materie de îngrijiri de sănătate și sisteme de asigurare a calității, va monitoriza tendințele legate de incidența cancerului și de mortalitatea determinată de această boală pe tot teritoriul UE și va realiza prognoze în ceea ce privește aceste tendințe. Platforma este și un spațiu în care toți cei dedicați luptei împotriva cancerului pot partaja bune practici, pot colabora și se pot coordona pentru a valorifica la maximum cunoștințele noastre colective și datele verificate științific.
Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Lansarea noului Centru de cunoștințe privind cancerul este prima acțiune emblematică din cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului. Dispunând de mai multe cunoștințe, putem înțelege, preveni și trata mai bine cancerul. Cercetarea și inovarea reprezintă punctul de plecare al unei noi abordări referitoare la îngrijirile acordate pentru cancer în UE. Punerea în comun și partajarea celor mai recente rezultate ale cercetării, inovării și tehnologiilor din domeniul cancerului, inclusiv în ceea ce privește soluțiile personalizate și digitale noi, sunt esențiale pentru ca autoritățile din domeniul sănătății și al cercetării să dispună de mijloacele necesare pentru o mai bună abordare a cancerului, iar centrul de cunoștințe va fi inima acestor acțiuni.”
Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, responsabilă de Centrul Comun de Cercetare, a declarat: „De la institute la cercetători, de la organizațiile pacienților la inovatori, trebuie să ne unim cu toții forțele în întreaga societate pentru a învinge cancerul. Știința ne poate ajuta să înțelegem boala și factorii săi de risc, dar pentru a avea un impact real trebuie ca aceste cunoștințe să fie încorporate în politici și intervenții care vor salva vieți. Centrul de cunoștințe privind cancerul este un instrument-cheie în coordonarea eforturilor noastre și în a ne asigura că utilizăm cele mai bune informații pentru a câștiga această luptă.”
Ce rol are Centrul de cunoștințe privind cancerul?
Centrul de cunoștințe privind cancerul este un intermediar independent în schimbul de cunoștințe, care furnizează politicilor sprijin bazat pe date verificate, extinzând totodată sistemele IT, dispozitivele poartă, portalurile, platformele și bazele de date existente ale Comisiei în ceea ce privește cancerul. Centrul:
• Va colecta și va pune la dispoziție cele mai recente informații și statistici cu privire la cancer;
• Va monitoriza tendințele legate de cancer astfel încât să poată fi evaluată eficacitatea strategiilor de prevenire și a programelor de screening;
• Va furniza orientări europene pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirea cancerului în scopul de a ameliora rezultatele tratamentelor acordate pentru cancer și de a reduce inegalitățile dintre regiunile UE;
• Va contribui la conturarea unor politici de prevenire a cancerului legate de mediu și de stiluri de viață sănătoase, incluzând controlul tutunului și al alcoolului;
• Va identifica lacune de cercetare sau de politici;
• Va asigura un spațiu pentru coordonarea a numeroase inițiative privind cancerul pe o singură platformă;
• Va ajuta la reducerea inegalităților în ceea ce privește prevenirea cancerului și îngrijirile acordate în cazul acestei boli pe teritoriul UE.
Platforma găzduiește un punct de referință pentru elaborarea de politici în materie de prevenire, prin intermediul Portalului cu informații despre promovarea sănătății și prevenirea bolilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Totodată, platforma găzduiește și Sistemul european de informații cu privire la cancer și orientări și sisteme europene de asigurare a calității pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului.
Centrul de cunoștințe este o inițiativă emblematică din cadrul Planului european de luptă împotriva canceruluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, o prioritate majoră în domeniul sănătății a Comisiei von der Leyen și un pilon esențial al unei puternice uniuni europene a sănătății. Planul de luptă împotriva cancerului stabilește o abordare nouă și ambițioasă menită să determine reducerea poverii reprezentate de cancer în UE, vizând întregul parcurs al bolii, de la prevenire la calitatea vieții pacienților bolnavi de cancer sau a persoanelor care au supraviețuit bolii, și concentrându-se pe acțiuni în cazul cărora UE poate genera cea mai mare valoare adăugată. De asemenea, Misiunea de cercetare privind cancerul din cadrul programului Orizont Europa Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••care este prevăzută va fi o componentă majoră a investițiilor UE în cercetare și inovare în domeniul cancerului, sprijinind multe dintre acțiunile-cheie ale Planului de luptă împotriva cancerului și furnizând concepte noi pentru politici și soluții inovatoare pentru pacienți.
Centrul de cunoștințe privind cancerul va contribui la succesul acestor inițiative identificând, aliniind, planificând și coordonând acțiuni științifice și tehnice. Acest lucru va contribui la o mai bună prevenire, la un screening mai performant pentru detectarea timpurie și la tratamente și îngrijiri de mai bună calitate, pentru ca pe viitor viața noastră, a tuturor, să fie mai îndelungată și mai fericită.
Noi orientări cu privire la screening, diagnosticare și îngrijiri în cazul cancerului de sân
Tot astăzi se lansează și o primă realizare extrem de importantă a centrului de cunoștințe: Orientările și sistemul european de asigurare a calității pentru screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului de sân. Aceste orientări, care au în centru pacientul și sunt bazate pe date verificate, oferă furnizorilor de servicii medicale și femeilor îndrumări clare și independente cu privire la parcursul complet de urmat în privința îngrijirilor de sănătate în cazul cancerului care le afectează cel mai mult pe femei. Orientările vor contribui la reducerea incidenței cancerului de sân și vor aborda inegalitățile inevitabile în ceea ce privește incidența, prevalența, ratele de mortalitate și de supraviețuire existente între țările UE și pe teritoriul acestora. Orientările și manualele de asigurare a calității însoțitoare sunt disponibile online pe platforma centrului de cunoștințe și vor fi actualizate de îndată ce devin disponibile informații noi.
Context
Oamenii de știință din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei vor gestiona Centrul de cunoștințe privind cancerul; ei sunt și cei mai în măsură să facă acest lucru, având în vedere că dețin experiență în gestionarea altor centre de cunoștințe și în domeniul cancerului. Experiența lor include elaborarea de orientări pentru îmbunătățirea screeningului, a diagnosticării și a îngrijirilor, consolidarea bunelor practici pentru prevenirea cancerului și valorificarea potențialului datelor privind cancerul pentru a monitoriza și a estima povara pe care o implică această boală.
Centrele de cunoștințeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• ale Comisiei reunesc experți, cercetători și factori de decizie politică din interiorul și din afara Comisiei pentru a formula în mod holistic întrebări de politică și a elabora răspunsuri bazate pe date verificate.
Centrul de cunoștințe privind cancerul este al 10-lea centru de cunoștințe al Comisiei și al nouălea care urmează a fi lansat sub conducerea Centrului Comun de Cercetare. Noul centru se adaugă celor deja înființate pe tema biodiversității, a bioeconomiei, a observării Pământului, a securității alimentare și nutriționale globale, a politicilor teritoriale, a migrației și demografiei, a gestionării riscului de dezastre, a fraudelor alimentare și a calității alimentelor și pe tema interpretării (centrul numit în ultimul rând fiind condus de Direcția Interpretare a Comisiei – DG SCIC).

%d bloggers like this: