Fonduri europene pentru modernizarea Grădiniței nr. 30

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 30 din cartierul Țiglina 3. Principalele categorii de lucrări vizează: reabilitarea termică a clădirii; instalarea de panouri solare și fotovoltaice; înlocuirea sistemului de distribuție a apei calde; realizarea unei șarpante din lemn ignifugat cu învelitoare din țiglă metalică; refacerea trotuarelor; refacerea tencuielilor exterioare și a instalațiilor sanitare. Valoarea proiectuluieste de aproape 6 milioane de lei, din care aproximativ 2 milioane de lei reprezintă contribuția de la bugetul local. Termenul de execuție va fi de 9 luni de la semnarea contractului de lucrări care va fi lansat în licitație publică în perioada imediat următoare. Implementarea proiectului va contribui la realizarea obiectivului specific al priorității de investiții prin măsurile propuse care au drept scop creșterea eficienței energetice a clădirii unității de învățământ și utilizarea energiei din surse regenerabile. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

%d bloggers like this: