TABĂRA DE CREAȚIE “ISVERNA 2021”

TABĂRA DE CREAȚIE “ISVERNA 2021”

ISVERNA 2021

CALEIDOSCOP DE ARTĂ VIZUALĂ

Regal de artă vizuală, o calătorie fascinantă în imaginar, o reuniune de creații postmoderne care transformă Isverna în centru cultural regional precum Timișoara este capitală culturală europeană în 2023. Certitudini constituite pe valoarea conceptelor artistice pe care ce le două locații le reprezintă. Devenit eveniment de marcă, tabara de la Isverna s-a constituit în prilej de concomitență artistică când arta înaltă prilejuiește efuziuni între stiluri și tendințe, recalibrare artistică, consolidare de stil și dialog conceptual. Demersurile în formă și culoare, forme și volume, dar și imagini decriptează trăirea cotidiană marcată de conjuctură, întâmplător și efemer astfel că prezenta expoziție poate fi receptată și ca dare de seamă asupra prezentului în lucrări care exprimă dorința de descifrare a existenței la intersecția dintre plăcere, frumos și intelectiv, care denotă polimorfism stilistic, polivalență ideatică, polisemantică inter- pretativă și conceptualizare artistică. Tabăra de creație “Isverna 2021” se dovedește a fi fost un proces de inferență artistică bazat pe interferența creatoare, apoteoză a artei vizuale prilejuită de natura generoasă și ospitalitatea locală, o meta reuniune de artă vizuală compusă din lucrări mature, cu o structură apodictică realizată în limbaj post modern.

%d bloggers like this: