Finanțare europeană pentru modernizarea Parcului Carol (CFR)

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru punerea în valoare a Parcului Carol care va deveni un spațiu modern de relaxare și petrecere a timpului liber. Valoarea totală a proiectului este de9.613.081,87lei, iar cofinanțarea de la bugetul local este de 192.261,63 lei. Durata de implementare este până la 30.04.2022. În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele lucrări principale: amenajarea spațiilor verzi și a aleilor pietonale; instalarea de mobilier nou; dotarea cu echipamente de fitness și cu echipamente de joacă; realizarea de fântâni arteziene; refacerea împrejmuirii; iluminat ambiental pentru alei prin montarea unor corpuri cu lampi LED de mare eficienţă care se vor integra în peisagistica parcului; realizarea de reţele de apă-canalizare noi; sistem de irigație; montarea unei instalații de supraveghere video.  Primăria municipiului Galați a lansat deja în licitație contractul de achiziție publică pentru obiectivul „Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)” – proiectare și execuție”, cu o valoare estimată de 7.758.633,95 lei fără TVA, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 14 iunie 2021. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban – Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

 

%d bloggers like this: