STIINTA in Israel

Am citit acest mesaj extraordinar si mi-a fost greu sa cred ca aceste mari descoperiri ar fi reale.  Ca urmare am facut o cercetare pe Internet, numai pt citeva dintre ele Am gasit confirmarea  ca sunt adevarate. Spre exemplu, tratatmentul cu UV pt acnee este folosit in Israel inca din 2002.  S-a aprobat si in USA.

Mai jos aveti articolul original in Limba Engleza.

“CERCETARI IN ISRAEL Din păcate, jurnaliștii nu prea vorbesc despre aceste cercetări. Israelienii nu fac insule sub formă de palmieri, nici zgârie-nori, nici hoteluri scumpe, iar conducătorii lor nu folosesc mașini cu caroserie din argint solid (o aluzie clară la Dubai și Emiratele Arabe Unite). Mândria Statului Israel este că în curând tehnologiile sale vor putea fi folosite de toată omenirea: ¨ Universitatea din Tel Aviv dezvoltă un vaccin nazal care va proteja oamenii de Alzheimer și accident vascular cerebral. (foarte bună reputație) ¨ Technion, Institutul de Tehnologie (Haifa), a dezvoltat un test de sânge simplu capabil să detecteze diferite tipuri de cancer. ¨ Centrul Medical SPITALUL Ichilov (Tel Aviv) a izolat o proteină care face inutila colonoscopia pentru a detecta cancerul de colon, cu un simplu test de sânge. (Cancerul de colon ucide aproximativ 500.000 de oameni în fiecare an). ¨ Acneea nu ucide pe nimeni, dar provoacă anxietate și nemulțumire adolescenților;; Laboratorul Curlight a creat un remediu prin difuzarea razelor UV de înaltă intensitate, care elimină bacteriile care produc acnee fără a provoca complicații suplimentare. ¨ Laboratorul Date Imaging a dezvoltat o cameră mică sub formă de pastile înghițite și diseminează mii de fotografii ale tractului digestiv. Aceste fotografii de înaltă calitate (2 pe secundă timp de 8 ore) pot detecta polipi, cancer și surse de sângerare. Fotografiile sunt trimise către un cip care le stochează și le trimite către un computer. La sfârșitul procesului, camera este ștearsă cu un click pe dreapta mouse-ului. ¨ Universitatea Ebraică (Ierusalim) a dezvoltat un neuro-stimulator elec-tric (baterii) care este implantat pe trunchiul pacienților cu Parkinson, similar cu stimulatorul cardiac. Emisiile de la acest dispozitiv blochează semnele nervoase care produc tremurături ¨ Mirosul simplu al respirației unui pacient poate detecta dacă un pacient are cancer pulmonar. Institutul de nanotehnologie Russell Berrie a creat senzori capabili să perceapă și să înregistreze 42 de markeri biologici care indică prezența cancerului pulmonar fără o biopsie. ¨ Cateterizarea poate fi adesea prescrisă. Endopat este un dispozitiv plasat între degetele indicatoare, care poate măsura starea arterelor și prezice posibilitatea infarctului în următorii 7 ani. ¨ Universitatea Bar Ilan (Est Tel Aviv) studiază un nou medicament care combate virusurile prin sânge. Se numește Vecoy Trap, pentru că păcălește un virus….până când se autodistruge. Foarte util pentru a lupta împotriva hepatitei și în viitor SIDA și Ebola. ¨ Oamenii de știință israelieni de la Hadassah Medical Center (Ierusalim) ar fi putut descoperi primul leac pentru scleroza laterală amiotrofică cunoscută sub numele de boala Lou Gehring la un rabin ortodox. Stephen Hawking, un cunoscut om de știință britanic, a suferit de această boală și a folosit metode inventate de oamenii de știință israelieni. Lumea nu se confruntă doar cu vești proaste. Informații de acest gen sunt necesare și ar trebui dezvăluite!”

“More good medical news from Israel

Israelis do not make islands in the shape of palm trees, nor towering skyscrapers, nor expensive hotels, nor do their leaders use cars with solid silver bodies (a clear allusion to Dubai and the United Arab Emirates). The pride of the State of Israel is that its technologies will soon be able to be used by all humanity:

 1. The University of Tel Aviv is developing a nasal vaccine that will protect people from Alzheimer’s and stroke.
 2. Technion, Institute of Technology (Haifa), developed a simple blood test capable of detecting different types of cancer.
 3. The Ichlov Center (Tel Aviv) has isolated a protein that makes colonoscopy unnecessary to detect colon cancer with a simple blood test. Colon cancer kills about 500,000 people annually.
 4. Acne does not kill anyone, but it causes anxiety and dissatisfaction in teenagers. The Curlight Laboratory created a cure by emitting UV rays – high intensity, which eliminates the bacteria that produce acne without generating additional complications.
 5. The Given Imaging Laboratory has developed a tiny camera in the form of pills that are swallowed and that transmit thousands of photos of the digestive tract. These high quality photos (2 per second for 8 hours) can detect polyps, cancers and sources of bleeding. The photos are sent to a chip that stores them and sends them to a computer. At the end of the process, the camera is eliminated by the rectum.
 6. The Hebrew University (Jerusalem) has developed an electrical neurostimulator (batteries) that is implanted in the chest of patients with Parkinson’s, similar to a pacemaker. Emissions from this device block nervous signals that produce tremors.
 7. The simple odor of a patient’s breath can detect whether a patient has lung cancer. The Russel Berrie Institute for Nanotechnology has created sensors capable of perceiving and registering 42 biological markers that indicate the presence of lung cancer without the need for biopsy.
 8. It is possible to dispense with catheterization in many cases. Endopat is a device placed between the index fingers, which can measure the state of the arteries and predict the possibility of a heart attack for the next 7 years.
 9. Bar Ilan University is studying a new drug that fights viruses by blood. It is called the Vecoy Trap because it tricks a virus into self-destruction. Very useful to fight Hepatitis, and in the future AIDS and Ebola.
 10. It is possible that Israeli scientists at Hadassah Medical Center (Jerusalem) discovered the first cure for amyotrophic lateral sclerosis, known as Lou Gehring’s Disease, in an orthodox rabbi. Stephen Hawking, a famous British scientist, suffered from this disease and to communicate he used methods invented by Israeli scientists.
 11. Israel’s Mekorot National Water Company just finalized a deal to provide Bahrain with desalination technology for brackish water.

Israel is a society that for many years faced hostility from its neighbors and had no oil. “So, over the years, Israel learned to go from isolation and scarcity to abundance and global influence by developing its own explosive innovation economy in areas such as water, solar, cyber, military, medical, finance and agriculture.” Not only bad news lives in the world. Information like this is what is needed and must be disclosed!”

%d bloggers like this: