Discursul lui DAVID MUNIZ, Chargé d’Affaires al Ambasadei S.U.A., la ceremonia dedicată Memorial Day

28 mai 2021

„Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi, astăzi, la comemorarea Memorial Day (Zilei dedicate soldaților americani căzuți la datorie pentru țara lor). Vă urez bun venit în numele ambasadei și al colegilor mei. Ne bucură în mod special faptul că astăzi, avem ocazia să găzduim acest eveniment, aici, pe măsură ce începem să lăsăm în urmă pandemia COVID-19. Aș vrea să adresez o urare specială de bun venit veteranilor și familiilor veteranilor care sunt prezenți azi. Ați putea, vă rog, să ridicați mâna? Prima celebrare a Memorial Day a avut loc la data de 30 mai 1868, în memoria soldaților unioniști căzuți în timpul Războiului Civil American. Uniunea aceea era bazată pe adevăruri irefutabile precum faptul că toți oamenii au fost creați egali și au dreptul la viață, libertate și dreptul de a-și căuta fericirea. De la acea zi, acum 153 de ani, Memorial Day a evoluat și îi omagiază pe americanii, femei și bărbați deopotrivă, de pe teritoriul american și din străinătate, care și-au pierdut viața luptând pentru patria lor. Așadar, se cuvine să ne luăm un răgaz, să reflectăm și să aducem omagiu militarilor americani – mulți dintre ei ostași necunoscuți – care și-au dat viața pe teritoriul și în spațiul aerian al României, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a înfrânge tirania fascismului din Europa. Așa cum s-a schimbat subiectul celebrării Memorial Day, s-au schimbat și liniile care ne dezbinau la începutul conflagrației și în timpul zilelor negre din perioada comunistă. În prezent suntem mândri și onorați să stăm alături de România, unul dintre cei mai puternici aliați și prieteni ai noștri. Acum, participăm împreună la DEFENDER-Europe 21, o serie de exerciții militare de amploare, efectuate în România și în întreaga Europă. Aceste exerciții reprezintă o exemplificare foarte reală a relației impresionante dintre națiunile noastre, care sporește nivelul de pregătire strategică și operațională dintre Statele Unite, România și alți aliați și parteneri NATO. Exercițiile DEFENDER se vor încheia peste câteva zile, însă experiența dobândită, nivelul de înțelegere reciprocă dobândit și prietenia creată vor fi pus piatra de temelie pentru cooperare și mai strânsă în anii următori; totodată, servește și ca un exemplu grăitor al capacității noastre colective. DEFENDER ne amintește tuturor că împreună, în calitate de aliați și parteneri, suntem mai puternici. Eu, colegii mei de la ambasadă și numeroșii militari americani din această țară avem privilegiul de a observa, îndeaproape, angajamentul împărtășit al României față de NATO. Și poate ceea ce este mai important, cu toții suntem onorați că am putut experimenta profesionalismul, ospitalitatea și prietenia României. Îi omagiem pe toți cei care ne sunt alături în lupta pentru apărarea valorilor noaste comune, pentru ca generațiile viitoare să poată trăi libere, în pace. Suntem pregătiți să luptăm împotriva celor care ar vrea să ne ia aceste valori. Astăzi, omagiem sacrificiile tuturor celor care au luptat și au pierit pentru un scop mai mare decât propria persoană, români și americani, deopotrivă, militari care au luptat și au pierit pentru a apăra valorile comune de care tocmai  vorbeam. Îi omagiem pe cei care continuă să deservească cea mai înaltă chemare și cele mai înalte idealuri ale națiunii lor. Ne exprimăm recunoștința familiilor și prietenilor rămași, pentru o datorie pe care nu o vom putea niciodată răscumpăra, dar pe care vom continua să o prețuim. Vă mulțumesc pentru atenție! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

 


Remarks of Chargé d’Affaires DAVID MUNIZ at Memorial Day Ceremony

May 28, 2021

Thank you all for joining us today to commemorate Memorial Day.  On behalf of our Embassy and my colleagues we welcome you.  We are especially gladdened by the opportunity to host this event today as we emerge from the COVID-19 pandemic. I would like to give a special welcome to the veterans and families of veterans joining us today.  Could you please raise your hands? The original Memorial Day took place on May 30th, 1868 to honor and remember those who died defending the Union in the American Civil War.  That Union was founded on the self-evident truths that all men are created equal and entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness.  Since that day 153 years ago, Memorial Day has evolved to honor those Americans, both men and women, on both American and foreign soil, who died in service to country. It is therefore appropriate that we pause to reflect and pay homage to those American servicemen – many still unidentified — who gave their lives in and over Romania during World War II to defeat the tyranny of fascism in Europe.  As the focus of Memorial Day has shifted, so too have the lines that divided us during the early part of that war and the dark days of communism.  We are now proud, and honored, to stand next to Romania as one of our strongest Allies and friends. We are now together participating in DEFENDER-Europe 21, a series of large military exercises in Romania and across Europe.  These exercises serve as a very real example of the impressive relationship between our two nations, increasing strategic and operational readiness among the United States, Romania, and other NATO Allies and partners.  DEFENDER will conclude in a few days, but the experience gained, the mutual understanding achieved, and the friendships created will have laid the groundwork for even closer cooperation in years to come and serve as a prime example of our collective capabilities.  DEFENDER also reminds us that as Allies and partners, we stand stronger together. I, my colleagues at the Embassy, and the many U.S. service members in this country are privileged to see first-hand Romania’s shared commitment to NATO.  Perhaps more importantly, we are also honored to have experienced Romania’s professionalism, hospitality, and friendship. We honor all those who stand beside us to defend our shared values so future generations can live free and at peace.  We stand ready to fight against those who would take those values from us. Today, we honor the sacrifices of all those who have served and died in pursuit of something greater than themselves, Romanian and American alike, service members who have fought and died in defense of the shared values I just mentioned . We honor those who continue to serve their nation’s highest calling and ideals.  We offer our gratitude to the families and friends left behind, for a debt we can never repay, but will continue to cherish. Thank you, and may God bless you.

 


Public Diplomacy – Press Office

U.S. Embassy-Bucharest

Tel: 004(0) 21 200 3694

Fax: 004(0) 21 2 00 3723

Website: https://ro.usembassy.gov/

 

%d bloggers like this: