NOUTĂȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

Evaluarea Națională pentru clasa VIII-a va avea și în acest an o etapă specială, organizată de Ministerul Educației în perioada 28 iunie – 12 iulie, potrivit ordinului de ministru. Etapa specială este dedicată elevilor care, “în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului, au fost în izolare/carantină, au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza sau participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a”, se arată în document. Înscrierea candidaţilor se realizează în perioada 28 iunie – 2 iulie. Probele se susţin pe 5 şi 6 iulie, iar rezultatele se afişează pe 9 iulie, dată la care se depun şi contestaţiile. Notele finale vor fi făcute publice pe 12 iulie.
Numărul de locuri şi specializările la admiterea în clasa a IX-a au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, www.isj.gl.edu.ro, împreună cu noua metodologie după care se va realiza admiterea, noul calendar adoptat la sfârşitul lunii aprilie şi broşura de Admitere, în care candidaţii pot vedea cu ce medii s-a intrat anul trecut la specializările care-i interesează. Pentru anul şcolar 2021-2022, s-au aprobat 118 clase pentru învăţământ liceal de zi şi 43 de clase la şcolile profesionale. “Ni s-a aprobat planul de şcolarizare în forma pe care am înaintat-o la minister. Chiar a fost aprobată şi clasa cerută în plus la Colegiul Naţional «C. Negri» cu specializarea Puericultori”, ne-a declarat preşedinta Comisiei judeţene de admitere, inspectoarea general-adjunctă Carmen Necula-Vijelie. Dintre cele 118 clase de liceu, 58 sunt la filiera teoretică, 51 la cea tehnologică şi nouă la vocaţional.

Pe ultima sută de metri, pentru a putea introduce o sesiune specială la Evaluarea Naţională, Ministerul Educaţiei a schimbat calendarul Admiterii 2021, decalând toate etapele cu câte o săptămână. Prin urmare, prima etapă a repartiţiei computerizate se va desfăşura între 16 şi 24 iulie. Completarea fişelor cu opţiuni de către candidaţi va avea loc între 16 şi 22 iulie, iar afişarea rezultatelor se va face pe 24 iulie. Între 25 şi 28 iulie, candidaţii trebuie să-şi revendice locul ocupat prin depunerea dosarelor la unităţile de învăţământ la care au fost repartizaţi. A doua etapă de Admitere la liceu se va desfăşura între 29 iulie şi 5 august.

Când şi cum se derulează probele de aptitudini

Înscrierea pentru probele de aptitudini are loc între 7 şi 14 iunie, direct la unitatea de învățământ liceal sau prin mijloace electronice de comunicare, urmând ca între 15 şi 18 iunie să aibă loc desfăşurarea sau echivalarea acestora. Pe 18 iunie se vor afişa rezultatele la probele de aptitudini, urmând ca pe 14 iulie, după susţinerea Evaluării Naţionale, să se valideze listele cu elevii admişi la aceste specializări. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată. Pentru specializarea Arte vizuale, proba va consta în evaluarea de către comisie a unui portofoliu cu lucrări şi imagini ale unor lucrări. La Muzică, elevii trebuie să trimită înregistrări audio-video cu interpretări, în timp ce la Muzică, secţia Teoretică, proba se susţine online pe una dintre platformele de comunicare. La Coregrafie, elevilor care au terminat gimnaziul la această specializare li se va echivala nota cu media din cei patru ani, în timp ce candidaţii care vin de la alte şcoli trebuie să prezinte înregistrări ale unor momente de dans. Tot prin evaluarea unui repertoriu în format digital se va face şi proba de aptitudini la Arta actorului. Pentru admiterea la învăţământul vocaţional cu specializarea Pedagogie, comisia de admitere de la gimnaziul absolvit de candidat va completa o fişă în care se vor trece mediile generale din cei patru ani la Limba şi literatura română, Muzică, Desen, Educaţie Fizică şi Purtare. Pentru a fi considerat admis la aceste probe, candidatul trebuie să aibă note peste 6,00 la toate disciplinele, cu excepţia Purtării, unde media trebuie să fie 10, în toţi cei patru ani. La Teologie, candidaţii vor susţine un interviu pentru verificarea dicţiei şi a aptitudinilor muzicale, dar şi pentru motivarea alegerii profilului. Proba de cunoştinţe religioase va fi echivalată cu media generală la Religie în cei patru ani de gimnaziu. Nota minimă de admitere este 7,00. La liceele cu program sportiv, pe lângă adeverinţele de la medic care să ateste că sunt apţi să practice sport, elevii vor depune şi dovezi că au practicat un sport la unul din cluburile şcolare, dar şi copii/adeverinţe că au participat la competiţii naţionale şi judeţene şi premiile obţinute. Nota finală a probei de aptitudini se echivalează cu media generală a celor patru ani la Educaţie fizică, iar departajarea, în cazul elevilor cu aceeaşi medie, se va face în funcţie de premiile obţinute la competiţiile sportive. Nota minimă de admitere este 7,00. Candidaţii care vor să fie admişi la clasele cu predare bilingvă trebuie să ştie că anul acesta nota la proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se va echivala cu media din cei patru ani de gimnaziu, media minimă fiind 6,00. De asemenea, se vor echivala şi certificatele internaţionale obţinute de elevi la studierea unei limbi străine. În cazul candidaţilor care pot face dovada că au învăţat o limbă străină într-un mediu non-formal (de exemplu au locuit o perioadă într-o anumită ţară), părintele trebuie să completeze o fişă în care să menţioneze unde a studiat elevul limba respectivă, câte ore pe săptămână şi perioada de studiu. Cei care au învăţat limba modernă în particular şi nu au studiat la şcoală trebuie să prezinte un portofoliu, care conţine un eseu şi o înregistrare audio-video în care să citească un text şi să prezinte motivaţia alegerii studiului în limba respectivă.

 

%d bloggers like this: