Informații pentru persoanele juridice

Începând cu data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr. 111/2020, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului trebuie să depună la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali. Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.
Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale. Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghişeelor, se recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declaraţiilor privind beneficiarii reali să se facă prin mijloacele electronice (portalul de servicii al ONRC/adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondenţă (poştă/curier).

%d bloggers like this: