Comunicat de presă

Senator Laura Georgescu: ”Guvernul actual desființează corpul național de experţi în management educațional pentru a favoriza numirile politice în funcțiile de conducere ale unităților de învățământ preuniversitar

Guvernul intenţionează să modifice Legea Educaţiei Naţionale prin ordonanţă de urgenţă astfel încât numirea inspectorilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ să poată fi făcută fără îndeplinirea condiţiei de a fi membri în corpul național al experţilor în management educaţional. Această condiţie de ocupare a unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ a fost instituită tocmai pentru a se evita numirile politice sau pe orice alte criterii care nu au în vedere performanţa profesională în învăţământul preuniversitar.  Prin abrogarea art. 246 din Legea Educaţiei Naționale, aşa cum prevede proiectul ordonanţei de urgenţă, Guvernul actual desființează corpul național de  experţi în management educațional pentru a favoriza numirile politice în funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar.(Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 246: (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile.  (2) Procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  (3) Pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional) Corpul experţilor în management educaţional a fost înfiinţat în 2011, iar pentru a obţine statutul de membru cadrele didactice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii precum: să fi absolvit programe de formare în domeniul managementului educaţional, să aibă experienţă managerială, să dovedească că au performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, dar şi un portofoliu al participărilor la proiecte educaţionale. Potrivit modificărilor legislative propuse de actualul Guvern, funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare, din cadrul caselor corpului didactic, de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar vor putea fi ocupate prin concurs de către cadre didactice titulare în învăţământ, cu diplomă de licenţă, iar metodologia de organizare a concursului va fi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei, fără ca vreun criteriu de expertiză și profesionalism să mai fie prevăzut în Legea Educației Naționale. Este revoltător cum Legea Educației Naționale va fi modificată prin ordonanță de urgență pentru a se crea pârghiile necesare ca experţii cu pregătire multidiciplinară în domeniul managementului educaţional să fie daţi la o parte de un Guvern care nu pune preţ pe profesionalism, ci doar pe interese politice care vor şubrezi şi mai mult şcoala românească şi aşa profund afectată de deciziile imature şi neprofesioniste luate în perioada pandemiei. Guvernul actual va elimina astfel criteriul de profesionalism în managementul educațional printr-o simplă ordonanță de urgență și va lăsa sistemul de învățământ preuniversitar la cheremul politicienilor.

Senator PSD, Laura Georgescu

 

%d bloggers like this: