SENAT Comunicat de presă

„De punerea în practică a principiului transparenței depind integritatea și credibilitatea învățământului universitar românesc”, a declarat președinta Comisiei de învățământ, tineret și sport, Monica Cristina Anisie, în cadrul dezbaterii cu tema “Transparență și integritate în sistemul de învățământ superior” Joi, 8 aprilie a.c., în cadrul Senatului României, Comisia pentru învățământ, tineret și sport a organizat conferința “Transparență și integritate în sistemul de învățământ superior”, cu scopul de a pune capăt  furtului intelectual din România. Printre temele discutate în cadrul acesteia, s-au numărat:

•          Armonizarea reglementărilor legale ce împiedică  practicile de plagiat în mediul universitar și de cercetare;
•          Managementul universitar performant;
•          Diversificarea ofertei de studii, alinierea la  domeniile din Uniunea Europeană și corelarea cu nevoile societății actuale;
•          Agenda pentru competențe în Europa, în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței.

În cadrul dezbaterii, senatoarea Monica Anisie a subliniat nevoia de transparență și a reamintit câteva dintre măsurile întreprinse în calitate de Ministru al Educației și Cercetării:
•          publicarea în premieră a tezelor de doctorat pe site-ul special destinat (aproximativ 7930 de teze de doctorat);
•          cererea adresată universităților de a introduce în Registrul Matricol Unic al Universităților din România (RMUR) datele referitoare la evidența studenților pentru toate nivelurile de studii (licență master, doctorat sau alte forme de studii), datele actelor de studii eliberate absolvenților programelor de studii de licență, masterat și doctorat, precum și numele conducătorului de doctorat;
•          aprobarea Normelor metodologice referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;
•          retragerea acreditării școlilor doctorale „Drept” și „Ordine Publică și Siguranță Națională” din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” .

De asemenea, în cadrul intervenției sale, senatoarea Monica Anisie și-a exprimat încrederea că toți factorii implicați în învățământul universitar românesc vor fi receptivi la continuarea procesului de dezvoltare și de creștere a calității acestuia și se vor implica în luarea de măsuri concrete care să vină în sprijinul formării tinerilor profesioniști de care are atâta nevoie societatea românească. Transparența decizională și evitarea imposturii academice rămân cheia pentru realizarea acestui deziderat. La finalul dezbaterii, senatoarea Monica Anisie, a subliniat că va susține, fără nicio excepție, transparența academică, respectarea celor mai înalte standarde etice, integritatea în activitatea profesională, didactică și de cercetare.
La conferință au mai participat reprezentanți de seamă din mediul academic, dintre care menționăm în ordine alfabetică:
acad. Nicolae Anastasiu, prof. univ. dr. Marius Andruh, prof. univ. dr. Mădălin Bunoiu, conf. univ. dr. Sorin Costreie, prof. univ. dr. Adrian Curaj, prof. univ. dr. Daniel David, prof. univ. dr.  Mircea Dumitru, dr. Daniel Funeriu, prof. univ. dr. Liviu Papadima, lect. univ. dr. Emilia Șercan, precum și invitați speciali din Republica Moldova, Liliana Nicolaescu Onofrei, consilierul Președintelui Republicii Moldova și conf. dr. Igor Sarov. Dezbaterea a fost transmisă LIVE și poate fi regăsită pe site-ul Senatului și pe canalul de youtube al Senatului: https://www.youtube.com/watch?v=IGN5RaymisY

%d bloggers like this: