Înalta Curte de Casație și Justiție ia act de împrejurarea că, în ședința din 7 aprilie 2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMUNICAT DE PRESĂ
Înalta Curte de Casație și Justiție ia act de împrejurarea că, în ședința din 7
aprilie 2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a
constatat că dispozițiile art.400 alin.(1), art.405 alin.(3) și art.406 alin.(1) și (2) din
Codul de procedură penală sunt neconstituționale. Jurisdicția constituțională a
reținut, în esență, că ”este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată,
motivată în fapt și drept, la data pronunțării”, invalidând astfel soluția legislativă
actuală, care prevede motivarea hotărârii judecătorești în termen de 30 de zile de
la pronunțare (termen care poate fi prelungit succesiv până la un total de 90 de zile
în condițiile Legii nr.304/2004).
În conformitate cu dispozițiile art.147 alin.(4) din Constituția României,
deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii și au putere numai pentru
viitor, de la data publicării în Monitorul Oficial.
În consecință, din perspectiva bunei desfășurări a activității instanței
supreme, cât și a tuturor instanțelor judecătorești – având în vedere numărul
mare de cauze penale aflate pe rol, importanța socială esențială a procesului penal,
prin care se apără ordinea de drept și este protejată viața, integritatea fizică și
psihică, libertatea și celelalte drepturi ale cetățenilor și chiar funcționarea statului
de drept, luând în considerare implicațiile negative majore pe care le poate genera
prelungirea proceselor penale (în condițiile unui potențial ”vid” legislativ), inclusiv
sub aspectul termenelor de prescripție a răspunderii penale.

Citeste integral comunicat de presa decizie CCR

%d bloggers like this: