Precizări MApN

Referitor la subiectul arhivei fostei Securități, Biroul de presă al MApN face următoarele precizări:

În anul 2006, toate documentele care privesc fosta securitate din arhiva Ministerului Apărării Naționale au fost predate Consiliului Națioanl pentru studierea Arhivelor Securității (CNSAS), cu excepția celor a căror dezvăluire ar putea aduce atingere securității naționale., în conformitate cu prevederile Hotărârii CSAT nr.60/2006. În data de 22 februarie 2021 ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă și specialiști din instituție au avut o întrevedere cu o delegație a Colegiului CNSAS, condusă de președintele Constantin Buchet, în acord cu cooperarea instituțională permanentă care a existat încă de la înfiin țarea CNSAS. În urma discuțiilor, la nivelul MApN se derulează în prezent etapele procedurale de constituire a unei comisii paritare mixte MApN-CNSAS, în conformitate OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar și desconspirarea Securității. Acaeastă comisie formată din specialiști ai celor două instituții, urmează să stabilească un grafic de consultare și analiză a documentelor a căror dezvăluire ar putea aduce atingere securității naționale și vor decide cu privire la caracterul și destinația acestor documente,în conformitate cu prevedrile art.2 al Hotărârii CSAT nr.60/2006 și prevederile OUG 24/2008.  *** Documentele din ahiva fostei  Securități care au fost primite în custodie de MApN după luna ianuarie 1990 au fost predate în anul 2006,cu excepțiile prevăzute de cadrul legislativ, către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în baza HG nr.731/07.06. 2006 privind preluarea în gestiune de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a arhivei deținute anterior de fostele organe de securitate,ale Hotărârii Consiliului Superior de Apărare a Țării nr.60/17.04.2006, ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 130/28.08.2006 și ale Protocolului încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Național pentru Studirea Arhivelor Securității. Biroul de Presă al MApN. Tel/fax 021.3196022

%d bloggers like this: