De la Înalta Curte de Casație și Justiție

I Admite cererile în probațiune formulate de reprezentantul Ministerului Public și de inculpații Mititelu Mihaela, Costea Mircea Ionuț, Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, Dascălu Constantin și Boureanu Cristian Alexandru privind audierea martorilor Boștină Doru Cătălin, Gușu Cezar Constantin, Costea Daniel, Angelescu Tiberiu, Crăciun Orlando, Manu Vlad Adrian, Cucu Florinela Boni, Mușat Liliana, Axenie Irina, Miu Mirona Alexandra, Petel Răzvan Mugurel, Piscu Gheorghe, Ceaușelu Bogdan, Constantinescu Angelo Nicolae, Dima Daniela Angela,, Fera Elena, Hahn Horst Ottman, Meghea Mihai George,, Hozoc Florin,Hornegger Joseph, Ciorcă Vasile Florin, Sabo Emil, Gherghină Gheorghe, Cârlan Dan, Paszkany Arpad Zoltan, Szekernyes Karoly, Horvath Petre, Berceanu Radu  Mircea, Bruynseels Dominic, Nicolau Horațiu, Hanțig Maria Violeta, Voicu Vasile Dorin, Constantin Loredana Amalia, Ianda Elena,, Nițu Mărioara, Șchiopu Daniela Nicoleta și Toma Alina Mihaela. Prorogă pronunțarea asupra cererilor de încuviințare a audierii martorilor Dumănoiu Daniela Cristina și Săndulescu Nicolae Anton.

II Încuviințează cererea de probe formulată de inculpata Mititelu Mihaela privind audierea martorilor Iovițu Aurel Nicola, Preoteasa Traian, Stănilă Mariana Carmen, Boghian Cristina Eugenia, Wener Zitz, Herbert Heinrichsberg și Helmut Schreiner. Încuviințează emiterea unei adrese către autoritățile judiciare din Austria. Respinge cererea formulată de aceeași inculpată privind audierea martooruluri Marian Mircea. Prorogă ponunțarea asupra cererilor de audiere a martorilor Scurtu Viorel, Axinia Constantin și Manea Constantin, precum și de emitere a unei ad rese către C.N.C.F.R.S.A.

III Încuviințează cererea de probe formulată de inculpatul Costea Mircea Ionuț privind audierea martorilor Nedelcu Dragoș Adrian, Ion Mihai, Werner Zitz, Herbert Heinrichsberg, Helmut Schreiner și Peter Gal. Respinge cererea formulată de același inculpat privind audierea martrului Pongracz Ștefan Andrei și emiterea unei adrese către Direcția Națională Anticorupție. IV Încuviințează cererea de probe formulată de inculpatul Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe  privind audierea martorului Iovițu Aurel Nicola, Preoteasaz Traian, Stănilă Mariana Carmen, Boghian Cristina Eugenia, Nedelcu Dragoș Adrian și Drăgoi Alexandru. Respinge cererea formulată de același inculpat privind audierea martorilor Krubl Maria Ileana, Marin Ștefan, Vlăduț Mircea Octavian, Mirancea Cristian și Pongracz Ștefan Andrei,

V Respinge cererea de probe formulată de inculpatul Dascălu Constantin privind audierea martorului Boc Emil.

VI Prorogă pronunțarea asupra cererii de efctuare a unei expertize financiar-contabile formulată de inculpatul Boureanu Cristain Alexandru. Amână cauza și acordă termen la data de 13 aprilie 2021, Sala Secțiilor Unite, ora 09,30 pentru când inculpații Mititelu Mihaela, Costea Mircea Ionuț, Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, Dascălu Constantin și Boureanu Cristian Alexandru și intimata parte S.C.Topanel Production Panels SA au termen în cunoștiință în conformitatea cu art.353 alin.2 Cod procedură penală. Se citează martorii Gușu Cezar Constantin, Miu Mioara Alexandra, Ceaușelu Bogdan, Dima Daniela Angela, Meghea Mihai george, Hahn Horst Ottmar și Cârlan Dan. Menține delegațiile apărătorilor desemnați din oficiu. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 05 aprilie 2021.

%d bloggers like this: