Congres Internațional de Istorie a Presei

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI     UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI în parteneriat cu SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA, INSTITUTUL DE CULTURĂ AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA (SERBIA) Organizează al XIV-lea Congres Internațional de Istorie a Presei cu tema PRESA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA 1945-1989 GALAȚI

Manifestarea urmărește valorificarea fondurilor documentare relative la apariția și evoluția presei comuniste, în timpul și după cucerirea puterii politice de către Partidul Comunist din România, la condiția jurnalistului, obligat să se supună directivelor impuse de către decidenții politici, la modul în care a funcționat cenzura, la schimbarea limbajului jurnalistic și apariția limbii de lemn, la relația dintre presă și puterea politică etc.

    Direcții de cercetare:

 1. Eliminarea pluralismului de opinie, în presă, de către regimul comunist.
 2. Presa pro-comunistă în anii cuceririi puterii politice de către P.C. din România.
 1. Confiscarea radioului public de către noua putere politică.
 2. Noile tipare al presei „progresiste”.
 3. Teme de interes ale presei românești în perioada 1945-1989.
 4. Condiția jurnalistului în perioada comunistă.
 5. Programe editoriale.
 6. Cenzură și autocenzură.
 7. Relația presă-Putere, în perioada comunistă. 
 8. Televiziunea Română – între propagandă și divertisment.
 9. Presa minorităților naționale, în perioada comunistă.
 10. Aspecte comerciale ale presei românești, în perioada 1945-1989.
 11. Divertismentul în presa românească din perioada comunistă.
 12. Despre limba de lemn.
 13. Jurnaliști de succes în media românească din perioada 1945-1989.
 14. Presa studențească din România comunistă.
 15. Dincolo de Cortina de Fier. Presa românească anti-comunistă.
 16. Momentul decembrie 1989. Între manipulare și conflict.

Condiţii de participare şi informaţii preliminare:

Propunerile de participare vor fi trimise pe adresa: congresarip2021@gmail.com, până la data 15 iunie 2021, prin completarea formularului de mai jos, urmând ca până la data de 30 iunie 2021, Consiliul Științific al Congresului să vă comunice decizia, în legătură cu acceptarea/respingerea propunerii de participare.

În timp util veți primi mai multe detalii legate de program, de  aspectele tehnice si alte amănunte referitoare la posibilități avantajoase de cazare. Taxa de participare este de 100 de lei. Organizatorii vor asigura materialele promoţionale şi masa participanţilor, precum și tipărirea volumului congresului. Cheltuielile cu transportul şi cazarea revin fiecărui participant, iar taxa se achită în momentul înscrierii, la primirea mapelor.

Comunicările acceptate și susținute care au legătură cu tema și direcțiile de cercetare indicate vor fi publicate într-un volum, la o editură recunoscută, în coordonarea conf. univ. dr. hab. Cătălin Negoiță. Comunicările acceptate și susținute care tratează alte aspecte de istorie a presei vor fi incluse în paginile Revistei Române de Istorie a Presei.

Consiliul științific:

Conf. univ. dr. hab. Cătălin Negoiţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,

Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei

Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea

Conf. univ. dr. hab. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova

Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea „Ovidius”, Constanța

Conf. univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din Moldova

Conf. univ. dr. Ioan David, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara

Conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Ministerul Educației Naționale

Conf. univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Dr. Carmen Țâgșorean, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Comitetul de organizare:

Conf. univ. dr. hab. Cătălin Negoiță

Prof. univ. dr. Simona Antofi

Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Conf. univ. dr. Oana Cenac

Conf. univ. dr. Iuliana Barna

Lect. univ. dr. Daniela Bogdan

Lect. univ. dr. Petrica Pațilea

Lect. univ. dr. Matei Damian

E-mail: catalin.negoita@gmail.com

Persoană de contact: conf. univ. dr. hab. Cătălin Negoiță

Parteneri media: Adevărul, Agerpres, EXPRESS TV

CONGRESUL INTERNAŢIONAL DE ISTORIE A PRESEI -ediția a XIV-a – PRESA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA 1945-1989 GALAȚI, 24-25 SEPTEMBRIE 2021
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
NUME ŞI PRENUME:
FUNCŢIA ŞI INSTITUŢIA/ORGANIZAŢIA:
Număr de telefon:
E-MAIL:
Ziua sosirii și ziua plecării:
Doresc / Nu doresc cazare în zilele:
Doresc / Nu doresc un meniu vegetarian (de post):
Doresc / Nu doresc să particip la vizitele organizate:
TITLUL INTERVENȚIEI:
REZUMAT:
CUVINTE CHEIE:

 

%d bloggers like this: